Religie, kulty i wyznania

Religie, kulty i wyznania

JEDYNY:
Już wcześniej religia monoteistyczna była główną religią większości świata,
po przybyciu rozbitków, również monoteistycznych, religie te zlały się właściwie w jeden kościół.
Dosyć konserwatywna i ekspansywna odmiana wiary w jedynego Stwórcę, wykorzystując fakt, że przybysze
z innego wymiaru również głosili podobne wierzenia, wykorzystała sytuację i scaliła większość liczących się frakcji monoteistycznych. Osiągając coś w rodzaju monopolu w cesarstwie.
Wiara dąży w tej chwili do zdelegalizowania wszystkich innych wyznań. Mocno wspierając się zakonami rycerskimi. Popiera też rozwój technologii i mocno się nią wspiera.
Odcinając się od praktyk magicznych i starając się tępić magów, szczególnie rytualnych.

STARSZE OBRZĘDY:

Większość ras żyjących poza obrębem ludzkiego społeczeństwa odprawia obrzędy związane ze starszymi wierzeniami. Głównie są to religie druidyczne, politeistyczne, dopuszczające istnienie masy różnych nadprzyrodzonych bytów i kłaniające się jednemu lub kilku wybranym, w zależności od potrzeb.

CZARNE KULTY:

W gruncie rzeczy nie odróżniają się zbytnio od Starszych Obrzędów, poza faktem wyznawania bóstw
o dosyć krwawych wymaganiach. Ofiary z ludzi i inne paskudne obyczaje już dawno zepchnęły wyznawców, poza margines społeczeństwa. Teraz w ukryciu odprawiają swoje obrzędy śniąc o potędze.
Można podejrzewać ich obecność wszędzie tam gdzie ludzie giną bez śladu.
Wolą się trzymać dużych skupisk ludzkich, gdzie zdecydowanie łatwiej ukryć tego typu rzeczy.

Religie, kulty i wyznania

INCURUM ZukB ZukB